/เครื่องอัดเม็ดอาหารปลา
เครื่องอัดเม็ดอาหารปลา 2019-08-16T16:21:41+00:00

เครื่องบดละเอียดอาหารปลาค้อนไฟฟ้า

เครื่องบดละเอียดอาหารปลาค้อนไฟฟ้าเป็นเครื่องอุปกรณ์ที่สำคัญผลิตเม็ดอาหารปลาและเม็ดอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพที่ดี การดำเนินงานได้สะดวกและการออกแบบใช้เทโนโลยีระดับสูง

เครื่องบดละเอียดอาหารปลาขับเคลื่อนด้วยดีเซล

เครื่องบดละเอียดอาหารปลาค้อนไฟฟ้าหรือเรียกว่าเครื่องแบบแฮมเมอร์มิลล์เป็นเครื่องอุปกรณ์ที่สำคัญเพื่อผลิตเม็ดอาหารสัตว์ที่ขนาดเล็กหรือชีวมวลอัดแท่ง ซึ่งสามารถบดวัตถุดิบที่

เครื่องผสมวัตถุดิบอาหารสัตว์

กระบวนการผสมอาหารสัตว์เป็นกระบวนการที่สำคัญในสายการผลิตเม็ดอาหารสัตว์ ซึ่งทำงานจะอาศัยคุณสมบัติการไหลของวัตถุดิบอาหารแต่ละชนิดที่เป็นหลัก ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป

เครื่องอัดเม็ดอาหารปลาระบบแห้ง

เครื่องอัดรีดอาหารปลาระบบแห้งนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตเม็ดอาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพสูงหลากหลายชนิดสำหรับปลา ปลาดุก กุ้ง ปู ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีรูปร่างที่เป็นเอกลั

เครื่องอัดเม็ดอาหารปลาระบบเปียก

เครื่องอัดเม็ดอาหารปลาลอยน้ำระบบเปียกมีหม้อไอน้ำติดตั้งอยู่ เม็ดอาหารสัตว์ที่ผลิตออกมาสามารถลอยน้ำมากกว่า๑๒ชั่วโมง ซึ่งได้รับความนิยมการใช้อยู่ที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของผู้ผ

เครื่องอบแห้งเม็ดอาหารปลา

เครื่องลดความชื้นเม็ดอาหารปลาใช้หลักการทำงานที่วัสดุที่อยู่บนสายพานถูกลำเลียงส่งผ่านช่องตะแกรงและมีอากาศร้อนทำให้วัสดุมีอุณหภูมิที่สูง เครื่องลดความชื้นอาหารปลาประกอบด้ว

เครื่องระบายความร้อนเม็ดอาหารปลา

เครื่องระบายความร้อนที่อากาศไหลแบบทวนเป็นเครื่องที่สำคัญในกระบวนการผลิตเม็ดอาหารปลา ซึ่งดำเนินงานได้สะดวก ประสิทธิภาพสูง เสียงต่ำและเม็ดที่เย็นแล้วมีคุณภาพที่ดี

เครื่องบรรจุเม็ดอาหารปลาแบบแนวตั้ง

เครื่องบรรจุเม็ดอาหารปลาแบบอัตโนมัติของFANWAYมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน การบรรจุเม็ดที่มีปริมาณมากที่สุด ลดการใช้แรงงานอย่างมหาศาล และการใช้งานอย่างกว้างขวาง เหมาะสำหรับใช้ในโรงงาน

สายการผลิตเม็ดอาหารปลา

สายการผลิตเม็ดอาหารปลามีการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างสูงสุดสำหรับการผลิตเม็ดอาหารปลา คุณสามารถใช้วัตถุดิบต่างผลิตเม็ดอาหารสัตว์สำหรับปลา กุ้ง ปู ฯลฯ เม็ดที่ผลิตออก