//โรงงานผลิตเม็ดอาหารปลา

สายการผลิตเม็ดอาหารปลา

สายการผลิตเม็ดอาหารปลามีการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างสูงสุดสำหรับการผลิตเม็ดอาหารปลา คุณสามารถใช้วัตถุดิบต่างผลิตเม็ดอาหารสัตว์สำหรับปลา กุ้ง ปู ฯลฯ เม็ดที่ผลิตออก