//เครื่องอัดเม็ดอาหารปลา

เครื่องอัดเม็ดอาหารปลาระบบแห้ง

เครื่องอัดรีดอาหารปลาระบบแห้งนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตเม็ดอาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพสูงหลากหลายชนิดสำหรับปลา ปลาดุก กุ้ง ปู ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีรูปร่างที่เป็นเอกลั

เครื่องอัดเม็ดอาหารปลาระบบเปียก

เครื่องอัดเม็ดอาหารปลาลอยน้ำระบบเปียกมีหม้อไอน้ำติดตั้งอยู่ เม็ดอาหารสัตว์ที่ผลิตออกมาสามารถลอยน้ำมากกว่า๑๒ชั่วโมง ซึ่งได้รับความนิยมการใช้อยู่ที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของผู้ผ