/คู่มือการผลิตเม็ด
คู่มือการผลิตเม็ด 2019-08-16T16:24:07+00:00

การทดสอบวัตถุดิบอาหารสัตว์ก่อนการผลิตเม็ดอาหารสัตว์

วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นำมาใช้ในการผลิตเม็ดอาหารสัตว์มีจำนวนชนิดมากกว่าสำหรับสัตว์ต่าง ๆเช่น เป็ด ไก่และหมู สิ่งสำคัญของการนำวัตถุดิบอาหารสัตว์มาผลิตเป็นอาหารเม็ด ก็คือต้องท

กระบวนการผลิตเม็ดอาหารสัตว์น้ำ

การเลี้ยงสัตว์น้ำจะช่วยสร้างผลกำไรให้แก่ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเป็นจำนวนมาก เม็ดอาหารปลาที่ผลิตออกมามีสานอาหารทางโภคชนาการระดับสูงและมีคุณภาพสูง ทำให้ปลาย่อยอาหารได้ดีและเติบโ

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด—พลังงานทดแทนในอนาคต

การอัดเม็ดเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตพลังงานทดแทนที่มีความสะอาด เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจัดเป็นประเภทหนึ่งของเชื้อเพลิงที่ทำจากไม้ ขี้เลื่อยหรือเศษวัสดุจากการเกษตร

การเผาไหม้เม็ดข้าวโพดเพื่อผลิตพลังงานความร้อน

เม็ดข้าวโพดทำจากพลังงานหมุนเวียนเช่นเดียวกับไม้อัดเม็ด เม็ดข้าวโพดเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ต้นทุนต่ำสุด และเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากในการผลิตความร้อน

วิธีการผลิตอาหารเม็ดโค

เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารวัวแบบดั้งเดิม อาหารเม็ดวัวคงจะมีประโยชน์มากขึ้น อาหารเม็ดโคสามารถตอบสนองความต้องการทางโภชนาการของวัว และช่วยให้วัวเพิ่มน้ำหนักอย่างรวดเร็ว