///เครื่องลดความชื้นวัตถุดิบชีวมวล

เครื่องลดความชื้นวัตถุดิบชีวมวล

เครื่องลดความชื้นวัตถุดิบชีวมวล
FANWAYมีเครื่องลดคงามชื้นวัตถุดิบชีวมวลสองประเภท ได้แก่ เครื่องอบแห้งแบบอากาสไหลเวียนกับเครื่องอบแห้งแบบโรตารี่ ทั้งสองประเภทเหมาะสำหรับอบแห้งวัสดุขี้เลื่อยเมื่อทำงานต้องมีอุณหภูมิสูงมาก เพื่อลดความชื้นของวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพสูง สิ่งที่สำคัญก็คือ ความชื้นของวัตถุดิบควรไม่เกินไป40% หลังจากอบแห้งแล้ว ความชื้นของวัตถุดิบสามารถลดถึง8-12%โดยครั้งหนึ่ง ทำให้เม็ดที่ผลิตออกมามีคุณภาพที่ดี

flash dryer

เครื่องลดความชื้นแบบถังหมุนเวียน
เครื่องลดความชื้นแบบนี้ถังบรรจุเมล็ดต่างๆจะทำด้วยตะแกรงเป็นรูปทรงกระบอกแนวตั้ง ส่วนกลางของถังจะมีท่อลมทำด้วยตะแกรงเป็นรูปทรงกระบอกซ้อนอยู่ภายใน ลมร้อนอุณหภูมิ60-80 เซลเซียส จะถูกเป่าให้ผ่านเมล็ดหนา0.5ม.ตามแนวรัศมี ผ่านรูตะแกรงออกสู่ภายนอก เมล็ดที่อยู่ด้านล่างจะถูกลำเลียงขึ้นไปด้านบนใหม่ หลายเที่ยวจนกว่าจะแห้ง เครื่องลดความชื้นแบบนี้จึงต้องใช้ปริมาณลมร้อนจำเพาะสูง
เมื่อเม็ดอาหารสัตว์ถ่ายออกจากเครื่องอัดเม็ด อุณหภูมิของเม็ดประมาณ90องศา ความชื้นประมาณ18เปอร์เซ็นต์ เพราะเมล็ดมีคุณสมบัติในการถ่ายเทและรับความชื้นจากอากาศ เมื่อความดันไอน้ำในเมล็ดต่ำกว่าความดันไอน้ำในอากาศ เมล็ดจะดูดความชื้นจากอากาศ ทำให้เมล็ดมีความชื้นเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าความดันไอน้ำในเมล็ดสูงกว่าความดันไอน้ำในอากาศ เมล็ดจะคายความชื้นสู่บรรยากาศ ในขบวนการลดความชื้นเป็นขบวนการของการถ่ายเทความชื้นและความร้อน โดยน้ำในเมล็ดจะกลายเป็นไอระเหยสู่บรรยากาศ การลดความชื้นเม็ดโดยส่วนใหญ่จะใช้ความร้อนโดยอุ่นอากาศให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นมีผลให้ความชื้นของอากาศต่ำลง ดังนั้น อุณหภูมิและความเชื้นของเม็ดที่พอสมควรมีผลต่อเก็บรักษาไว้ได้นาน ๆraw_material_for_drying_machine

ลักษณะของเครื่องลดความชื้นวัตถุดิบชึวมวล
๑.กระบวนการลดความชื้นไม่มีผลกระทบต่อวัสดุที่อยู่ในห้องอบ ดังนั้น วัตถุดิบจะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน
๒.ปริมาณอากาศ อุณหภูมิ เวลาที่วัตถุดิบเข้ามาในห้องอบแห้งและความเร็วการให้วัสดุสามารถเปลี่ยนได้ เพื่อให้ผลการลดความชื้นดียิ่งขึ้น
๓.โคงสร้างไม่ซับซ้อน ติดตั้งและบำรุงระษาได้ง่าย
๔.ส่วนใหณ่จะใช้ในกระบวนการลดความชื้นมีเวลายาวนาน
๕.ธัญพืชเป็นวัตถุดิบที่ดีสำหรับการลดความชื้นที่เป็นเม็ด แต่วัตถุดิบที่เหนียวหนืดและแตกง่ายคงนำมาลดความชื้นไม่ได้
หลักการทำงานของเครื่องลดความชื้น
วัสดุที่อยู่บนสายพานถูกลำเลียงส่งผ่านช่องตะแกรงและมีอากาศร้อนทำให้วัสดุมีอุณหภูมิที่สูง ดังนั้น ความชื้นของวัสดุก็ลดลง เครื่องลดความชื้นอาหารปลาประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายตัวที่เป็นอิสระ ทุกชิ้นส่วนประกอบด้วยเครื่องลมพัดที่วงเหวียน อุปกรณ์ทำความร้อน และติดตั้งระบบดูดอากาศบริสุทธิ์กับระบายอากาศ นอกจากนี้แล้ว อุณหภูมิของอากาศร้อนและปริมาณการไหลเวียนสามารถควบคุมได้อย่างชัดเจน

ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องเป่าขี้เลื่อยสำหรับท่อลม

รูปแบบ กำลังงาน ปริมาณผลผลิต เส้นผ่าศูนย์กลาง น้ำหนัก
ขนาดเล็ก 4kw 180-300kg/h 500mm 1.5T
ขนาดกลาง 4-5.5kw 300-600kg/h 800mm 2T
ขนาดใหญ่ 7.5kw 700-900kg/h 1000mm 3.5T

ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องอบแห้งแบบหมุนกลอง

เมอเตอร์หลัก เมอเตอร์หลัก เครื่องลดความเร็วหลัก เครื่องลดความเร็วหลัก
ขนาดรุ่น กำลังการผลิต กำลัง รูปแบบ รูปแบบ อัตราความเร็ว น้ำหนัก
Φ1.2×10m 2.5T/H 7.5KW Y160M-R3 ZL50-16-I 13.5T
Φ1.5×12m 3.3-4.9T/H 10KW Y160L-6-B3 JZQ500-Ⅲ-2F 18.9T
Φ1.5×15m 4-6T/H 18.5KW Y200L1-6 JZQ500-Ⅲ-2F 21T
Φ1.8×12m 4-6T/H 18.5KW Y160L-6 ZQ50-16Ⅱ-2 16.46 23T
Φ2.2×12m 7-12T/H 18.5KW Y200L7-6 JZQ650-Ⅲ 31.5 38T
Φ2.2×14m 7-12T/H 22KW Y200L7-6 JZQ650-Ⅲ 31.5 40T
Φ2.2×16m 12T/H 30KW Y225M-6 JZQ650-Ⅲ 31.5 45T
Φ2.4×14m 12T/H 30KW Y250M-6 JZQ750-Ⅲ 31.5 51T
Φ2.4×18m 10-13T/H 37KW Y250M-6 ZL85-13-I 27.16 54T
Φ2.4×20m 10-14T/H 37KW Y250N-6 ZL85-13-I 27.16 55T
Φ3×20m 25T/H 55KW Y250M-4 ZL100-16-I 41.52 78T
Φ3×25m 32-36T/H 75KW YR280M-4 ZL100-16-I 41.52 105T

Leave A Comment