//เครื่องระบายความร้อนชีวมวลอัดเม็ด

เครื่องระบายความร้อนชีวมวลอัดเม็ด

เครื่องระบายความร้อนที่อากาศไหลแบบทวนเป็นเครื่องที่สำคัญในกระบวนการผลิตชีวมวลอัดเม็ด ซึ่งดำเนินงานได้สะดวก ประสิทธิภาพสูง และเม็ดที่เย็นแล้วมีคุณภาพที่ดี