//โรงงานผลิตชีวมวลอัดเม็ด

โรงงานผลิตชีวมวลอัดเม็ดขนาดเล็ก

สายการผลิตชีวมวลอัดเม็ดที่มีปรืมาณผลผลิต500kg/hจากFANWAYเหมาะสมผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดที่มีปริมาณขนาดเล็ก การดำเนินงานได้สะดวกและมีีความปลอดภัยอย่างมาก