//เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

เครื่องอัดเม็ดแบนแม่พิมพ์ระบบไฟฟ้า

เครื่องอัดเม็ดแบนแม่พิมพ์ระบบไฟฟ้าทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งทำให้ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องแบบนี้มีขนาดเล็กและมีโครส้รางที่ก

เครื่ิองอัดเม็ดแบนแม่พิมพ์ขับเคลื่อนด้วยดีเซล

เครื่ิองอัดเม็ดขับเคลื่อนด้วยดีเซลสามารถผลิตชีวมวลอัดเม็ดจากวัตถุดิบชีวมวลหลากหลายชนิิด เช่น ขี้เลื่อย เศษไม้ ใบไม้ ฟางข้าว แกลบ ฯลฯ ปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนเป็นที่นิยมในตลาดทั่ว